С127 – Конвенция № 127 относно максималната тежест, 1967 г.

Приета на L сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 21 юни 1967 г. и влязла в сила на 10 март 1970 г.
Ратифицирана от България с Указ № 957 на Държавния съвет от 17 май 1978 г. ДВ, бр. 40 от 1978 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 21 юни 1978 г. В сила за България от 21 юни 1979 г.
(Обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г.)

Преамбюл
Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 7 юни 1967 г. на своята Петдесет и първа сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно максималното тегло на товарите, които могат да се пренасят от един работник, въпрос, включен като шеста точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и осми ден на месец юни 1967 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно максималната тежест, 1967 г.:

Член 1
За целите на тази конвенция:
a) изразът "ръчно пренасяне на тежести" означава всяко пренасяне на тежест изцяло от един работник; той включва вдигането и поставянето на тежестта;
b) изразът "редовно ръчно пренасяне на тежести" означава всяка работа, която предимно или изцяло се състои в ръчно пренасяне на тежести или обикновено съдържа, макар и не постоянно, ръчно пренасяне на тежести;
c) изразът "млад трудещ се" означава трудещ се, който не е навършил 18 години.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.