С120 – Конвенция № 120 относно хигиената в търговията и в канцеларските служби, 1964 г.

Част I
Задължения на страните

Член 1
Настоящата Конвенция има приложение за:
а) търговските заведения;
б) заведенията, институциите и администрациите, в които работниците са заети главно в канторска работа;
в) в зависимост от това, доколкото те не са подчинени на националното законодателство и на други разпореждания, отнасящи се до хигиената в промишлеността, в мините, в транспорта или земеделието, за всички служби от други заведения, институции или администрации, в които работниците са заети главно в търговска или канторска работа.

Член 2
Компетентната власт може, след консултация с директно заинтересуваните организации на работодателите и работниците, ако такива съществуват, да изключи от действието на цялата Конвенция или от някои нейни разпореждания определени категории заведения, институции, администрации или служби, посочени в чл. 1, когато обстоятелствата и условията на заетост са такива, че приложението на Конвенцията като цяло или на отделни нейни разпореждания не е подходящо.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате