С012 – Конвенция № 12 относно обезщетението при трудови злополуки (земеделие), 1921 г.

Член 1
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да разпростре към всички земеделски работници действието на законите и на правилниците, които имат за цел да обезщетяват пострадалите от злополуки, настъпили при или по повод на работата.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате