С108 – Конвенция № 108 за удостоверенията за самоличност на моряците, 1958 г.

Член 1
1. Тази конвенция се прилага към всеки моряк, заемащ каквато и да е длъжност на борда на плавателния съд (с изключение на военен плавателен съд), зарегистриран на територията, на която тази конвенция е в сила, и използван обикновено за морско плаване.
2. В случай на някакви съмнения по отношение на това, дали някои категории лица се смятат за моряци съгласно целите на тази конвенция, този въпрос се решава от компетентните власти във всяка страна след консултация със заинтересуваните организации на корабопритежателите и на моряците.

Член 2
1. Всеки член на организацията, за който тази конвенция е в сила, по молба от страна на който и да е от своите граждани, който упражнява професията моряк, му издава удостоверение за самоличност в съответствие с разпоредбите на член 4 на тази конвенция. Обаче, ако издаването на такъв документ на специални категории моряци на дадена страна е невъзможно, даден член на организацията може вместо него да издаде паспорт, потвърждаващ, че притежателят му е моряк, и такъв паспорт съгласно целите на тази конвенция има същата сила като удостоверението за самоличност на моряка.
2. Всеки член на организацията, за който тази конвенция е в сила, може да издаде удостоверение за самоличност на моряка на който и да е друг моряк, нает на борда на плавателен съд, зарегистриран на неговата територия, или който е вписан в бюрото за наемане на територията му, ако заинтересуваният подаде молба.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате