Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (2)

Инструкция за безопасна работа при извършване на зидарски и мазачески работи

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1. Права и задължения на техническия ръководител

Следи за изпълнението на мерките за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на зидарски и мазачески работи.
Следи за изграждане и поддържане на временни съоръжения, осигуряващи безопасни условия на труд при извършване на зидарски и мазачески работи.
Дава нареждане за демонтиране на временните съоръжения за укрепванее на тухлени стени, корнизи и други.

2. Правоспособност

Необходимо е зидарите и мазачите да имат завършено средно образование.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.