Изисквания за безопасна работа със земеделска техника - трактори и самоходна техника

Трактори и самоходна техника

Специфични изисквания

1.Преди пускане в експлоатация, тракторите и самоходната техника се проверяват за безопасност при движение и работа и обслужващите техниката работници се запознават с ръководството им за експлоатация и мерките за безопасност.
2.Тракторите и самоходната техника трябва да се придружават при работа с ръководство за безопасна работа или инструкция по безопасност на труда на български език.
3.Не се разрешава промяна в конструкцията на тракторите и самоходната техника без разрешение на производителя, а ако се наложи такава, изделието се подлага на изпитване от упълномощена изпитателна лаборатория.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.