Моля, прегледайте внимателно инструкцията за съответствие с робота, използван при вас! За изготвяне на инструкцията са следните ръководства: робот ABB и робот Fronius

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Целият персонал, работещ със системата за заваръчен робот, трябва да е напълно запознат с инструкциите за безопасност, както и с други инструкции за безопасност, приложими за този вид дейност.
2.Заваръчната роботна система може да се използва само по предназначение, като всички доставени и монтирани части са напълно функционални.
3.Ако съставните части на оборудването се използват поотделно или заедно с друго оборудване, преустройството трябва да се извърши от оторизиран и квалифициран персонал.

4.Трябва да се спазват следните точки, преди да се пусне в експлоатация системата за заваръчен робот:
• Всички предпазители и цялото предпазно оборудване трябва да бъдат монтирани преди пускането на роботната система.
• Предпазното оборудване не трябва да бъде изключвано, байпасирано или по някакъв друг начин модифицирано, така че да не осигурява предвидената защита.
• Пробното пускане със селектора на работния режим (ключов ключ) в позиция 100% трябва да се извършва само от квалифициран персонал, който е наясно с рисковете, които това включва.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.