Инструкция за безопасна работа със зарядно устройство за акумулатори

Зарядно устройство за акумулатори

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Зарядното устройство за акумулатори може се използва единствено за напълно автоматично зареждане на оловни акумулатори.
2. Зарядното устройство може да се използва само за зареждане на акумулатори и то само на видовете акумулатори, посочени от производителя.
3. Зарядното устройство се използва само със затворен корпус. Развиването и свалянето на части от корпуса или елементи за намаляване на смущенията по какъвто и да било начин е забранено.
4. Забранено е поставянето на предмети върху зарядното устройство и стъпването върху него.
5. Мястото за монтаж на зарядното устройство трябва да се избере така, че при работата му (силният прав ток създава смущаващи магнитни полета) да не се влияе върху функционирането на чувствителни електромагнитни уреди и магнитни носители на информация, напр. пейсмейкъри, монитори, дискети, магнитни ленти, магнитни карти, часовници.
6. Зарядното устройство трябва да се използва само стационарно.
7. При транспортиране и монтаж на зарядното устройство носете защитни обувки и работни ръкавици от твърда кожа.
8. Преди пускане в експлоатация извършете проверка на комплектността на оборудването и безупречното състояние на зарядното устройство.
9. Зарядното устройство не трябва да се използва на открито.
10. Проветрение: Монтирайте зарядните устройства така, че да не влизат в контакт със зарядните газове и електролитни мъгли. Затова разполагайте зарядните устройства и акумулаторите по възможност в отделни помещения. Ако това е невъзможно, трябва да се осигури достатъчно естествено и изкуствено проветрение, така че получаващата се при зареждането газова смес да загуби експлозивната си способност.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар