Инструкция за безопасна работа с водоструйка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

1.Условия за използване на работното оборудване

Преди стартиране на работа с машината се уверете, че данните на указателната табела са същите, а ако това не е така, незабавно уведомете прекия ръководител и не използвайте машината.
Преди да използвате машината се уверете, че действията са съобразени с условията на безопасност на труда.
Машината се използва само за почистване и измиване с топла или студена вода на обекти и повърхности подходящи да издържат на механично третиране на водната струя под високо налягане на и възможни
действия на химичен препарат. Препоръчително е да се използват течни продукти, а не прахообразни препарати. Освен това, препаратите трябва да бъдат биоразградими, както е предвидено от съответните
правила, които са в сила съгласно директивите на ЕС.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.