❗Внимание: Тази инструкция е типова. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа.
Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с парни и водогрейни котли високо налягане

1. Лицата, които обслужват котли високо налягане трябва да имат необходимата правоспособност и да са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.
2. Лицата, които обслужват котли, работещи с газово гориво, трябва да бъдат обучени и за работа с газови съоръжения и инсталации.
3. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
4. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.
5. Всеки съд, работещ под налягане, след монтирането му се регистрира. Преди пускането на котелната инсталация в експлоатация и ежегодно тя се освидетелства технически от органите за технически надзор.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.