Инструкция за водачите за спазване на
Регламент ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014

Основание: Чл. 69, т. 9 на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Настоящата инструкция е предназначена за провеждане на инструктаж на водачите на автомобили за обществен превоз на пътници и/или товари. Проведеният инструктаж да се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.

I. Време на управление, почивки по време на работа и почивки

Изисквания към водачите в Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

1. Минималната възраст за водачите е 18 години.

2. Дневното време за управление не следва да надхвърля девет часа. Независимо от това дневното време за управление може да бъде удължено до максимум 10 часа не повече от два пъти седмично.

3. Седмичното време на управление не трябва да надвишава 56 часа и не трябва да води до надвишаване на максималната продължителност на работната седмица.

4. Общото време на управление през всеки две последователни седмици не трябва да надвишава 90 часа.

5. Дневното и седмичното време на управление включват цялото време на управление на територията на Общността или на трета страна.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.