Инструкция за безопасна работа с високотемпературна пещ

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Не е разрешено да се използват материали, които освобождават толкова много кислород при разлагането си, че в пещта се генерира експлозивен газ или материал,
смесен като експлозиви и т.н.
2. Запалими или експлозивни материали или такива, които отделят запалими или експлозивни вещества по време на топлинна обработка, не се допускат да се нагряват в пещта.
3. Системата на пещта трябва да бъде разположена на чисто място, т.е. трябва да се има предвид разстояние от 100 до 200 mm до стената.
4. Всяко лице, което e ангажирано с инсталацията, пускането, експлоатацията и поддръжката на системата (инспекция, обслужване, ремонт), трябва да е прочело и разбрало цялото ръководство за експлоатация, особено раздела за безопасност.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар