Инструкция за безопасна работа с вилков високоповдигач

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Този вилков високоповдигач е със седалка за водача, с четири колела и с двигател с вътрешно горене.

2.Следните дейности са целесъобразни и разрешени:
- Повдигане и спускане на товари
- Транспортиране на спуснати товари на къси разстояния
- При случай изтегляне на прикачени товари
- При изтегляне на ремаркета товарът върху ремаркето трябва да е закрепен.
- Допустимият прикачен товар не трябва да се превишава.

3. Забранени са следните дейности:
- Каране с повдигнат товар (>30 см)
- Транспортиране и повдигане на хора
- Тласкане и теглене на товари
- Транспортиране на висящи товари. Ако се предвижда експлоатация с висящи товари, наличието на достатъчна стабилност при локалните условия за работа трябва да се докаже с експертно заключение.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар