Инструкция за безопасна работа с въжен багер

Инструкция за безопасна работа с въжен багер

I. Условия за използване на работното оборудване.

При машината или вътре в нейната работна зона трябва да се задържат само лица, които са съответно обучени или инструктирани за техните задачи. При обучението и инструктажа на тези лица трябва да се обърне особено внимание на предаването на познания относно възможните опасности.

Употреба по предназначение предполага изпълнението на следните точки:
• Акустичните и оптичните предупредителни сигнали се спазват и на тях се реагира съгласно предписанията.
• Предупредителните табелки, забранителните табелки и указателните табелки върху машината се спазват.
• Работната зона на машината се наблюдава внимателно.
• Допустимите условия на околната среда се спазват.
• Използват се лични предпазни средства, когато това се изисква в ръководството за експлоатация или е необходимо поради други причини.
• Водачът на машината има свободна видимост върху товара, върху работния инструмент и върху околната среда.
• Комуникацията между водача на машината и другите присъстващи с право лица е осигурена.
• Товароносимостта и равнинността на основата е подходяща за работата. Допустимите наклони се спазват.
• Всички работи по техническото обслужване и работи по превантивната поддръжка се извършват съгласно предписаните времеви интервали и само от оторизирани лица.
• Използвайте само одобрени от производителя работни инструменти.
• Да не се работи във взривоопасна среда

Машината не трябва да се пуска в експлоатация при видими дефекти, които застрашават безопасната работа с машината.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар