Инструкция за безопасна работа с циркуляр за рязане на PVC профили

I. Условия за използване на работното оборудване.

 1. Право на работа имат всички, за които към момента на започване на работа със машината не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж. Валидността на срока на инструктажа се проверява от прекия ръководител преди възлагане на работата.
 2. Първоначалното пускане трябва да се осъществява от технически персонал. Категорично е забранена всякаква намеса на необучени за целта лица.
 3. Преди започване на работа задължително се проверява:
  1. Дали налягането в манометъра е в нужните граници;
  2. Дали има охладителна течност в резервоара;
  3. Дали е почистен от стружки плота, където се поставя профила;
  4. Дали е поставена планката на челото на ограничителя (само за AL профили);

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.