Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за безопасна работа с електрическа коса

Инструкция за безопасна работа с електрически тример

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Машините са предназначени за рязане на декоративни чимове, т.е. на крайните контури на затревените площи. Всяко друго или излизащо от тези предели използване, като напр. рязането на тръни и живи плетове се счита като използване не по предназначение.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар