Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за безопасна работа с моторна коса - бензинова

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този уред е предназначен предимно за използване в градини и паркове, за косене на краищата на ливадите и малки или трудно достъпни тревни площи (например: под храстите), както и за рязане на диви храсти, храсти и шубраци. Уредът не е разрешен за друго използване, различно от посоченото.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар