Инструкция за безопасна работа с ръчна транспалетна количка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Инструкция за безопасна работа с палетна количка

I. Условия за използване на работното оборудване.

Това транспортно средство е ръчна транспалетна количка, предназначена за употреба върху равни терени за транспортиране на стоки. Могат да се поемат палети с отворени подови скари или с напречни дъски извън обхвата на товарните колела. Товароподемността може да се види от фирмената табелка и от табелката за товароподемност.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар