Инструкция за безопасна работа с трамбовка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Вибрационната трамбовка е предназначена за уплътняване на кохезионни, смесени и гранулирани почви на ограничени площадки.

Следните случаи са примери за неправилна употреба:
• Използване на машината за качване, подпиране или работна плоскост.
• Използване на машината за качване и превозване на хора и оборудване.
• Използване на машината за ударно разбиване и други разрушаващи действия.
• Прикачване на машината към друга машина.

Преди включване на машината ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се провери, че всички предпазни устройства и екрани са монтирани и машината е в пълна изправност. ЗАБРАНЕНИ са всякакви промени или изключване на предпазните устройства. ЗАБРАНЕНО е включването на машината, ако някое от предпазните устройства или екрани липсва или не работи.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.