Инструкция за безопасна работа с трактор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Управлението на тракторите от всички категории да се поверява само на трактористи, придобили съответната правоспособност.

Всеки трактор да бъде снабден със здрава кабина, която при обръщането на трактора да не се деформира. Когато кабината не може да издържа без деформация, да се поставя предпазна рама.

Преди излизане на работа с трактор, трактористът е длъжен да проверява състоянието на кормилната и спирачната система и системата за сигнализация. При забелязване на неизправност да уведомява механика и след отстраняването й да излиза на работа. Забранено е движението и излизането на работа с трактор, който има неизправности в посочените системи.
Излизането на трактор от местодомуването да става само след проверка на техническото му състояние от механика или натовареното лице, който удостоверява с подписа си в маршрутната карта, че тракторът /ремаркето, прикачната машина/ е в изправност. Проверяващият механик носи отговорност за пускане в работа или движение на неизправна машина.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар