Инструкция за безопасна работа при тенекеджийски работи

Тази инструкция е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

I. Права, задължения и отговорности на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

Преди започване на тенекеджийски работи техническият ръководител осигурява провеждането на необходимия ежедневен инструктаж по безопасност на труда.

II. Изискваната правоспособност или квалификация на работещите.

1.Работещите тенекеджийски работи е необходимо да притежават валидно удостоверение за придобита професионална квалификация и да са преминали всички изискуеми инструктажи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар