Инструкция за безопасна работа с верижен електротелфер

verijen-elektrotelfer

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Верижните електротелфери по предназначение могат да се използват за вертикалното вдигане и спускане на товари, а също на тяхното хоризонтално предвижване (с предвижващо съоръжение). Използването не по предназначение може да причини злополука и да бъде опасно за живота.

2.Верижният електротелфер може да се обслужва само от лица, обучени от експлоатиращия оборудването, които са се запознали с настоящата инструкция и за тях тя е непрекъснато достъпна.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.