Инструкция за безопасна работа с телехендлер с прикачни устройства

Линк за изтегляне в Word формат е наличен в края на текста.

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Тази инструкция се отнася до телехендлер със следните прикачни устройства:
- носач
- носач със странично изместване
- носач със завъртане/страничен наклон
- носач на конзолна стрела
- вилица
- кош, захващащ (грайфер)
- кош за леки материали
- кош, многофункционален
- вилица за товарене на тор
- устройство за товарене на бали
- монтирана на съединителното устройство кука
- щанга на фермена конструкция
- платформа за повдигане на хора.

Операторът на машината не трябва да работи с нея преди да сее запознал с ръководството за експлоатация, докато не бъде завършено неговото обучение и докато не е работил с машината под наблюдението на опитен и квалифициран оператор.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар