Инструкция за безопасна работа с техниката за сеитба и садене

Специфични изисквания

Преди започване на работа с техниката за сеитба и садене операторът проверява:
- комплектуването с необходимите предпазни елементи на въртящите се части;
-опорните елементи, които при разединяване от енергетичното средство поддържат техниката в устойчиво положение, безопасното, удобното и леко обслужване на механизмите за регулиране Тези елементи трябва да бъдат осигурени срещу самоволно освобождаване, преместване или завъртане;
-изправността на заключващите устройства на сеещите апарати по време на транспорт;
-наличието на осигурително въже при транспортиране по оста на рамата между енергетичното средство и теглича на трактора;
-наличието на знаци отбелязващи опасностите;
-изправността на площадките за стъпване и парапетите.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.