Инструкция за безопасна работа с техника за напояване на земеделски култури

1.Преди започване на работа (преди всеки поливен сезон) се провежда инструктаж по безопасност на обслужващия персонал .
2.Преди започване на работа да се провери изправността на техниката или инсталацията. Констатираните неизправности се отстраняват веднага. Не се разрешава работа с неизправна техника.
3.При гравитачно напояване на селскостопанските култури, когато се работи с мотика и лопата, работниците да ползват гумени ботуши и слънцезащитна шапка.
4.Когато напояването се извършва чрез дъждуване, работниците да ползват непромокаеми облекла (брезентови, гумирани и др.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.