САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

Инструкция за безопасна работа с пневматичен таблен вибратор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Уредът може да се използва само за вибриране на форми и кофражи от всякакъв вид, на вибрационни маси, на вибрационни конзоли за уплътняване на пресен бетон.

Само обучен квалифициран персонал може да пуска и използва уреда.
Освен това важат следните предпоставки:
- Вие сте физически и психически годен.
- Вие сте инструктиран в самостоятелно управление на уреда.
- Вие сте инструктиран в използването на уреда по предназначение.
- Вие сте запознат с необходимите предпазни устройства.
- Вие имате право да пускате самостоятелно уреди и системи в съответствие със стандартите на техниката за безопасност.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.