Инструкция за безопасна работа със строителни машини

Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 19. (1) от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

I. Права, задължения и отговорности.

1. По време на работа водачът да държи постоянно кормилното колело и дръжките на механизмите за управление. Да внимава при наклоняване на платформата на грейдера и автогрейдера, при копаене на окопи или при много голямо преместване на ножа зад рамата на машината /при изграждането на насипи и други/ да не се нарушава устойчивостта на машината и да има готовност да вземе мерки за предотвратяване на евентуалното й преобръщане.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.