Инструкция за безопасна работа при извършване на стъкларски работи

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

I. Задължения на техническия ръководител.

1. Проверява изправността на скелетата и платформите и при установяване на неизправност спира работата.
2. Провежда инструктаж на работещите по здравословни и безопасни условия на труд.

II. Мерки за безопасност.

1. Стъкларски работи на височина да се изпълняват от скелета (стационарни или подвижни), работни платформи и люлки.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар