Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа със сонетка

 1. Сонетката трябва да се монтира по предварително разработена монтажна схема и под ръководството на ИТР – персонал към сонетката.
 2. До работа на сонетките за набиване на шпунт или пилоти се допускат само предварително обучени, изпитани и снабдени с документ за правоспособност работници.
 3. Работната площадка, където ще се извършват набивни работи, грижливо се почиства от материали и конструкции, трасират се местата на набиващите се пилоти, създава се заздравен терен, прегледан и приет от техническия ръководител и отговорника на сонетката.
 4. Доставката на пилоти или шпунт трябва да бъде устроено така, че да става последователно и успоредно с набиването, като се разполагат по терена на местата най-удобни за поемане и набиване.
 5. Изправянето на пилотите да става след като са привързани със стоманени въжета отговарящи на товароподемността с 6 пъти сигурност на 1/5 от горния край на пилота с оглед да не се провлачват повече от 7 метра.
 6. Ударната част на сонетката се пуска в действие само след като се подаде звуков сигнал.
 7. При забиването на пилоти или шпунт обслужващият персонал трябва да бъде на безопасно разстояние от мачтата.
 8. Обслужващия персонал задължително ползва предпазни каски и бризентови ръкавици, а при качване на стълбата на меклера и поставянето на шапката на пилота трябва да работи на обезопасена площадка привързан с колан.
 9. При разглобяване, превозване и разтоварване на сонетката трябва да се спазват следните изисквания:
 10. буталото на чука да се застопорява здраво;
 11. при превоза на по-големи разстояния, чука да се опакова в здрав сандък /ако няма специален лафет/ така, че да е изключено самоволното преместване на чука;
 12. останалите звена от конструкцията на сонетката при едининичното им транспортиране да се застопоряват към карусерията с обтяжки;
 13. забранява се при транспортиране на звена от конструкцията на сонетката, в каросерията на автомобила да се водят работници;
 14. при всеки случай на извънгабаритни товари да се сигнализира автомобила със съответните знаци, а при опасни товари да се уведомява КАТ за осигуряване на придружаваща кола, която да осигурява чистотата на пътя.
 15. Забранено е набиването на пилоти със сонетка в близост до далекопроводи НН и ВН, както и при силен вятър, дъжд, снеговалеж.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар