Снегорин – моторен

Инструкция за безопасна работа с моторен снегорин

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Експлоатация на машината се допуска само при пълна техническа изправност.
2. Не работете с машината докато сте под влияние на алкохол и упойващи вещества.
3. Преди да започнете работа проверете района, който ще почиствате. Отстранете всякакви отломки и други препятствия, в които снегорина може да се удари или да загребе.
4. Проверете техническата изправност на снегорина преди работа.
5. Не работете със снегорин при намалена видимост.
6. За ваша безопасност и заради безопасността на околните, не ползвайте снегорина през нощта, ако не е оборудван с прожектор.

II. Предвидими ненормални ситуации.

1. Ако по време на работа се ударите в препятствие, незабавно спрете двигателя и проверете какви щети са нанесени по снегорина.
2. Снегоринът може да се преобърне на стръмни наклони, ако се остави безнадзорен и това може да доведе до наранявания на оператора или странични хора.
3. За да избегнете прекатурване на снегорина избягвайте стръмни наклони. Рискът от прекатурване дори и по-голям когато повърхността е ронлива, мокра или неравна.
4. Ако снегоотделителната тръба се задръсти, спрете двигателя и почистете с пръчка или друг подходящ предмет Не почиствайте с ръка при запален двигател.
5. Не позволявайте да прониква сняг в резервоара за гориво. Вода в горивната система може да причини блокиране или затруднено запалване.
6. Ако снегоотделителната тръба се задръсти, спрете двигателя и почистете с пръчка или друг подходящ предмет Не почиствайте с ръка при запален двигател.
7. Ако захванете чужд обект, спрете двигателя (мотора), разкачете кабела на свещта, изключете удължителя, поставете всички ръчки на положение „ИЗКЛЮЧЕНО, СТОП или НЕУТРАЛНА ПОЗИЦИЯ”, внимателно инспектирайте снегорина за повреди, отстранете причината за спиране преди да започнете отново работа с машината.
8. Ако машината започне да вибрира ненормално, спрете двигателя, разкачете лулата на свещта, огледайте внимателно за повреди. При нужда потърсете помощ от за консултация и компетентно отстраняване на повредата.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

1. Внимателно проверете мястото, където оборудването трябва да се използва. Премахнете всички изтривалки, вестници, шейни, проводници и други чужди предмети, в които може да се спънете или да бъдат запратени настрани от свредела/ крилното витло.
2. Винаги носете предпазни очила или предпазни щитове по време на работа и при настройка или ремонт, за да предпазите очите си. Хвърлени предмети могат да рикошират и причинят сериозно увреждане на очите.
3. Не работете, без да носите подходящи зимни връхни дрехи. Не носете бижута, дълги шалове или други широки дрехи, които биха могли да се заплетат в движещи се части. Носете обувки, които ще осигуряват стабилна позиция при хлъзгава повърхност.
4. Регулирайте височината на корпуса на колектора, за да изчистите чакъл или строшени скални повърхности. Бъдете изключително внимателни, когато работите с машината на чакълести или неравни повърхности. Стойте нащрек за рискови ситуации по време на работа в такива терени.
5. Нека двигателят и машината се адаптират към външната температура, преди да започнете да чистите снега.
6. Планирайте своята насока за изхвърляне на сняг, за да избегнете изхвърляне на сняг срещу прозорци, стени, автомобили и т.н. Така избягвате възможна повреда на имущество или щета причинена от рикошет.
7. Никога не изхвърляйте директното към деца, странични лица и животни и не позволявайте на никого да застане пред машината.
8. Не пренатоварвайте капацитета на машината с намерението да почистите повече и по-бързо сняг от нормата. Съобразете се с вида на снега, неговата дебелина и плътност.
9. Не работете с машината без добра видимост или светлина. Винаги бъдете/стойте в правилна стойка, за да държите здраво ръкохватките. Вървете спокойно и никога не бягайте.
10. Не слагайте ръцете или краката в близост до въртящите се части, в шнека/ротора, в греблото или в тръбата. Контакт с въртящите части може да доведе до ампутация на ръце или крака. Пазете отвора за изхвърляне чист през цялото време.
11. Никога не слагайте ръката си в колекторния отвор или отвора за изхвърляне. Винаги използвайте инструмент за почистване за отпушване на отвора за изхвърляне. Не отпушвайте отвора за изхвърляне докато шнека/ротора работи. Изгасете двигателя и останете зад кормилото докато всички движещи се части не спрат, преди да започнете отпушване.
12. Никога не докосвайте горещ двигател или ауспух.
13. Когато почиствате, ремонтирате или инспектирате снегорина, спрете двигателя и се уверете, че шнека/ротора и всички движещи части са спрели в покой. Разкачете кабела на свещта и го дръжте далеч, сцел да предотвратите неволно стратиране на двигателя.
14. Контролният лост на шнека/ротора е с обезопасяващо устройство. Никога не блокирайте действието му. Това прави машината нестабилна и може да доведе до персонално нараняване или щета.
15. Никога не работете със снегорина без подходящи предпазители и без включени обезопасяващи устройства.
16. Никога не стартирайте двигателя на закрито или на места с лоша вентилация. Обработените газове от двигателя съдържат въглероден оксид, който е смъртоносен газ без мирис.
17. Бъдете внимателни, когато сменяте посоките на движение и изхвърляне на сняг и докато работите по наклони.
18. Никога не работете с машината на високи скорости при хлъзгави повърхности. Погледнете надолу и назад и бъдете внимателни, когато маневрирате назад.
19. При работа със снегорина, дръжте ръкохватките му здраво и вървете след него, но не тичайте.

20. Бензинът е силно запалим и експлозивен при определени обстоятелства. Пълнете резервоара на проветриво място и спрял двигател. Не пушете и не допускайте да
прескачат искри или да има пламъци в околността в този момент.
Не препълвайте резервоара. Като напълнете резервоара се уверете, че капачката му е затворена правилно.
Не разливайте гориво докато пълните резервоара. Разлято гориво или бензинови пари може да се възпламенят. Ако има разлято гориво, се уверете дали мястото където палите двигателя е напълно сухо.
Избягвайте продължителен или чест контакт на кожата или вдишване на парите на горивото.

21. Акумулаторът отделя експлозивни газове. Не допускайте в близост искри, пламъци и цигари. Осигурявайте вентилация, когато го зареждате в затворено помещение.
Електролитът на акумулатора съдържа сярна киселина. При контакт с кожата или очите може да причини сериозни изгаряния. При работа носете защитни дрехи и предпазна маска:
- при попадане на електролит по кожата измийте обилно с вода.
- при попадане в очите изплаквайте с вода най-малко 15 минути и потърсете лекарска помощ.

Поддръжка
1. Преди да извършите каквато и да е операция по регулиране на машината:
- Спрете двигателя.
- Изчакайте , докато всички движещи се части спрат;
- двигателят трябва да изстине;
- разкачете капачката на свещта.
2. Ако е необходимо двигателят да бъде стартиран, се уверете, че пространството е добре проветрено. Отработените газове съдържат СО (въглероден окис), който е опасен за живота.
3. За да избегнете преобръщане на машината, поставете снегорина на стабилна хоризонтална повърхност.
4. Забранява се миенето на уреда с високо налягане.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

1. За най-висока ефективност, почиствайте снега преди да се размекнал, замръзнал или втвърдил.
2. Не намалявайте скоростта на двигателя при чистене. Съобразете следните препоръки при чистене на твърд или дълбок сняг.
- Чистете в тясна пътека
- Почиствайте на бавна скорост на половината ширина на снегопочистващия механизъм, когато снегът е дълбок и твърд.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар