Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при смяна на масла и гресиране на МПС

1. Постовете за гресиране и смяна на масла за моторни превозни средства да се устройват в самостоятелни или общи закрити помещения.

2. Стените на помещението или преградните стени в общите помещения, където са устроени постовете за гресиране и смяна на масла, да бъдат облицовани с фаянсови плочки или с друго водонепроницаемо покритие, позволяващо лесното им почистване.

3. Подът на помещението и на постовете за гресиране и смяна на масла, устроени в общи помещения, да бъде негорим, непопиващ, горивосмазочни материали и водонепроницаем.

4. Контактните излази за преносимите ръчни лампи на постовете за гресиране и смяна на масла да са с напрежение до 36 волта.

5. Забранено е ползването на подемници, на които повдигателните механизми не осигуряват задържане на повдигнатото моторно превозно средство на установената височина.

6. Постът за смяна на масла да е съоръжен с маслоуловител, който задължително да се ползува от работника, обслужващ поста.

7. Работниците, които обслужват постовете за гресиране и смяна на масла на моторни превозни средства да ползуват чисто специално работно облекло и обувки.

8. Забранено е ползването на замърсено или напоено с гориво-смазочни материали облекло и обувки.

9. При ползване на пост за гресиране и смяна на масла, двигателят на моторното превозно средство да бъде загасен.

10. След установяване на моторното превозно средство на поста за гресиране и смяна на масла, ползуващият поста трябва да вземе мерки срещу самоволното му придвижване.

11. Под повдигнато за гресиране и смяна на масло моторно превозно средство е забранено стоенето на лица, които не са заангажирани в тези дейности.

12. Забранено е замърсяването на постовете за гресиране и смяна на масла с отпадъчна грес или с масла.

13. При случайно замърсяване на пода, ползуващият поста е длъжен да почисти мястото и да го обезопаси срещу евентуално подхлъзване.

14. Замърсените с грес или масла парцали, конци, пясък, трици и други материали да се събират в металически съдове с плътно затварящи се капаци. Съдържанието на същите в края на всяка работна смяна да се изхвърля на определеното място.

15. Забранено е почистването на пода на помещението или на постовете за гресиране и смяна на масла с леснозапалителни течности.

16. Забранено е пушенето и ползването на открит огън на поста за гресиране и смяна на масла при работни условия.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар