Инструкция за безопасна работа с вертикална дълбачна (щос) машина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Щос машините са вертикални дълбачни машини. Предназначени са за изработка на различни видове канали, обработка на зъби на неотговорни зъбни колела чрез копиране на профила на режещия инструмент и др. подобни.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Подът, на който е поставена машината не трябва да е замърсен и хлъзгав, за да се избегнат аварии при работа.
Около машината трябва да е осигурено достатъчно пространство за обслужване и ремонт:

Свободно протранство около щос машина

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар