Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е типова.

Инструкция за безопасна работа при шлосеро-монтажни дейности

1. За извършване на шлосеро-монтажни работи се допускат лица, преминали съответно обучение и инструктаж за безопасна работа.
2. Шлосеро-монтажните работи да се извършват с изправни и съответстващи на характера на работата инструменти.
3. Забранява се работа с инструментите с повредени, пукнати и негладки ръкохватки.
4. Забранено е да се работи с чукове с подбитости, пукнатини, изкривявания на ударната част.
5. Шлосерската стиска (менгемето) се монтира в съответствие с ръста на шлосера (горната част на менгемето да е наравно с лакътя на работещия) и се захваща здраво към работната маса.
6. Шлосерските стиски да са с неподбити и здрави челюсти, които да захващат правилно и сигурно обработваните детайли.
7. Забранено е да се работи с пили, ножовки, секачи и чукове без или с лошо закрепени дръжки.
8. При работа с ръчни ножовки или пили ръката да не се държи в близост до работната плоскост, а обработваните детайли да бъдат здраво закрепени.
9. Използваните гаечни ключове да съответстват на гайките и болтовите глави по размер, да не са пукнати, да нямат отчупени части.
10. Забранява се удължаването на рамената на гаечните ключове с тръби.
11. При рязане на твърди и трошливи материали задължително да се работи с предпазен екран или очила.
12. Работните маси да са оградени с подходящи паравани, недопускащи нараняване от отскочили парчета от обработвания материал.
13. Шлосерските инструменти да се съхраняват, почистени и изправни, в инструментални шкафове или табла.
14. Подаването на инструментите от един работник на друг да става по безопасен начин.