Инструкция за безопасна работа с шлайфмашини за метали
(плоскошлифовъчна и кръглошлифовъчна)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Машината и електрическото й оборудване трябва да са добре заземени.
2. Входящото напрежение на източника на ток никога не бива да надвишава 10% от номиналната стойност на електрическата инсталация, за да сепредпази изолацията от преждевременно остаряване и повреждане.
3. Преди въвеждане в експлоатация на нова шлифовъчна шайба, тя трябва да бъде подложена преди това на скоростен тест на изпитвателен апарат за шлифовъчни шайби; тестовата скорост трябва да е 1,3- 1,5 пъти по-голяма от работната скорост.
4. Операторът трябва да е обучен и да е преминал инструктаж.
5. Шлифовъчният диск трябва да бъде балансиран от обучено лице. Преди фиксиране на диска, контактната повърхност трябва да бъде почистена.
6. Работната зона на плоскошлифовъчните машини се огражда с предпазни щитове.
7. Водещите шайби и патронниците на центровите кръглошлифовъчни машини се обезопасяват с предпазни кожуси.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.