Инструкция за безопасна работа на самоходни комбайни

1. За работа с комбайни се допускат лица, които:
а) имат навършени 18 години;
б) притежават необходимата за това подготовка, правоспособност и квалификация;
в) медицински са освидетелствувани за такава работа;
г) са преминали инструктаж и обучение за безопасна работа със самоходни селскостопански машини и конкретно с комбайна, на който ще работят;
2. Преди започване на работа с комбайн, комбайнерът е длъжен:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар