Инструкция за безопасна работа със съдове работещи под налягане със сгъстен въздух

Настоящата примерна инструкция е разработена от РВЦ ООД - Лицензирана фирма за извършване теххнически надзор на съоръжения с повишена опасност. www.rvcbg.net

Инструкцията определя конкретните мерки при експлоатация на съдове работещи под налягане със сгъстен въздух са задължителни за служителите работещи с тях.
Настоящата инструкция се издава на основание Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоражения под налягане Обн. ДВ бр.64/18.07.2008 г..

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар