Инструкция за безопасна работа при ръчно товарене и разтоварване на товари във варели, ролки, барабани и други

1. Ръчното товарене и разтоварване на товари във варели, ролки, барабани и други подобни се извършва от лица, които са навършили 18 години и са преминали медицински преглед.
2. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.
3. Товаро-разтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар