Инструкция за безопасна работа с продълбочител

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

I. Условия за използване на работното оборудване.

Операторът трябва да премине квалификационно обучение за използването, поддръжката и изискванията за безопасност и да е запознато с опасностите при употреба.
Извършете инструктаж на другите ползватели по всички инструкции за безопасност.
Трябва да се спазват също съответните предписания за избягване на рисковете от злополука както и особените общопризнати правила - за техническа безопасност, правилата на трудовата медицина и правилата за движение по пътищата.
Преди започване на работа е необходимо запознаването с всички уреди и контролни елементи, както и с техните функции. По време на работа е твърде късно за това!
Преди всяко пускане в експлоатация на трактора и машината трябва да се инспектират техническата безопасност и транспортната им безопасност.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар