Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с принтер

1. Принтерът трябва да бъде включен в същият разклонител, в който е включен компютърът. Той трябва да бъде занулен по БДС (тип Шуко).

2. Кабелът, който свързва компютъра и принтера трябва да се включва само когато и двете устройства са изключени от електрическата мрежа.

3. Когато заседне лист хартия в принтерът, той трябва да се изключи . След това трябва да се извади касетката с тонер и след това да се извади листа внимателно без да се скъса. Ако листа все пак се скъса трябва след изваждането му да се провери целостта му, т.е. не трябва да има останали парчета от листа в принтера. Ако това се случи принтерът трябва веднага да бъде занесен в сервиз. В никакъв случай принтерът не трябва да работи, ако има останали парчета от лист в него.

4. Не трябва да се бърка с остри предмети вътре в принтера.

5. Да не се пускат през принтера листа с тел-бод или втора употреба листове.

6. Да се използва само качествена хартия.

7. Не трябва да се пуска през лазерните принтери самозалепващо се фолио.

8. Когато тонерът в касетата започне да свършва, тя не трябва да се разклаща, а да бъде заредена.

9. Използвайте консумативи само от оторизирани фирми.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ