Инструкция за безопасна работа с техниката за прибиране на реколтата и приспособления към нея

Специфични изисквания

1.Преди започване на работа с техниката за прибиране на реколтата и приспособленията към нея се проверява за:
-знаци отбелязващи опасностите.
-изправността на площадките за стъпване и парапетите;
-наличието и изправността на системите за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда;
-надеждността на заключващите устройства за фиксиране на приспособленията към комбайните;
-наличието на опорни елементи, които при разединяване от зърнокомбайна (трактора), да осигурят както устойчивостта, така и запазване положението на присъединителните точки на приспособленията за удобно следващо присъединяване.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар