Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с преса

1. До работа с преса се допускат лица, които имат необходимата правоспособност и са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.
2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.
4. При педално (лостово)  управление на пресата да има защитно ограждение и блокировка, непозволяваща случайно натискане на педала (лоста).
5. Пресата да е механично и електрообезопасена.
6. Забранено е да се работи с неизправна и необезопасена преса.
7. Когато подаването и отстраняването на материала става ръчно трябва да се спазват следните условия:
- щанцата да е покрита (обезопасена);
- пресата да е с предпазно устройство, недопускащо попадане ръцете на работника в работното пространство;
- детайлите да се подават с пинсети, куки и др.инструменти.
8. При обработка на материала ръцете на работника да са на не по-малко от 15-20 cm разстояние от ударната част на пресата.
9. По време на поставяне на заготовката да не се държи кракът върху пусковия педал!
10. Пусковото устройство да се пуска с двете ръце едновременно.
11. Забранява се пипане, поправяне и преместване на заготовката след включване на командния механизъм.
12. Забранява се заклинване (блокиране действието) на бутоните за пускане и на педалите.
13. Блокировките да не допускат двойни удари.  Незабавно да се спре пресата при наличие на двойни удари!
14. Пресата да се спира при:
- прекъсване на електрозахранването;
- мазане, почистване и ремонт;
- ако обработваният детайл се е заклинил;
- напускане на работното място.
15. След приключване на работа пресата се спира и се изключва от електрическото захранване, след което се почиства работното място.

Вашият коментар

4 мнения за “Преса”

  • Здравейте,
   На първо място погледнете какво пише в инструкцията за експлоатация от производителя и какви знаци има на самата преса. Например:
   Арбор преса
   Знакът е от ръководството, което намерих на този линк: https://bg.manuals.plus/dake/y-single-leverage-arbor-press-manual#safety

   Някои вероято биха спрели още тук и поставили изискването за използване на очила. Например, одитор вероятно ще попита защо не се използват очила, виждайки знака.
   Все пак, оценката на риска, която ще вземе предвид какво точно се обработва, как се обработва и т.н., евентуално би могла да аргументира това, че не е необходимо да се използват предпазни очила.

   • Здравейте, На самите преси няма тези знаци, но пък в инструкцията за работа има изискване за очила. Смятам , че наистина подхода трябва да е в посока носене на очила докато се работи с пресата.
    Още един въпрос в посока носенето на очила при работа с пистолет със сгъстен въздух, като дейността с него е почистване на прашинки от даден стак или продукт. Какво е вашето мнение за ползването на очила при тази дейност? Благодаря предварително за отговора!

    • При този вид почистване е задължително използването на предпазни очила. Даже би трябвало да се използват и средства за защита на слуха, защото има импулсен шум, който обикновено е над норма.

     За информация: Този начин на почистване е забранен (макар че май никой не го спазва):

     Изискването е на чл. 41 от Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали и гласи следното:
     “Чл. 41. Работните места, работното оборудване, заготовките и личните предпазни средства, включително работно облекло, не се почистват със сгъстен въздух.”