Инструкция за безопасна работа с изтеглящо опорни преносими стълби

Инструкция за безопасна работа с изтеглящо опорни преносими стълби

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

• Убедете се, че сте в състояние да употребявате стълбата. Определени медицински състояния, както и употребата на алкохол и наркотици може да направи използването на стълбите несигурно.
• При транспортиране на стълбите се убедете, че те са закрепени подходящо за да бъдат предотвратени поражения.
• Прегледайте внимателно стълбата след транспортирането й преди употреба и се убедете, че всичките и части са налице и работят нормално.
• Проверете стълбата за повреди в началото на работния ден. Убедете се, че тя е подходяща за работа.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар