Правила за безопасна работа в електрически уредби

До работа свързана с ръководство, контрол или техническо и оперативно обслужване на електрически уредби и мрежи се допуска лица, които имат необходимото образование и стаж за заеманата длъжност, преминали са медицинско освидетелстване съгласно нормативните актове за задължителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите и притежават необходимата квалификационна група за безопасност.

При извършване на дейности свързани с ремонт и профилактика на съоръженията в електрическите уредби е необходимо следното:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар