Инструкция за безопасна работа с ръчна система за прахово боядисване

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Линк за изтегляне на инструкцията в Word формат ще намерите в края на текста.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Електростатичните ръчни системи за боядисване могат да се използват само в зони за пръскане, оборудвани с подходяща вентилация.
2. Системите за ръчно полагане на електростатично покритие могат да се използват само в неповредено състояние. Повредените устройства трябва незабавно да бъдат извадени от употреба и ремонтирани.
3. Използвайте устройство само в неговата цялост. Не деактивирайте устройствата за безопасност.
4. Ръчният пистолет за прахово боядисване може да бъде използван само от лица, които са преминали обучение за работа със системата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар