Инструкция за безопасност при експлоатация на локален прахоуловител

Изготвена по материали на Ковент-клима

I. Условия за използване на работното оборудване.

Прахоуловителите могат да се монтират само в местата от първа група "Нормална пожарна опасност", съгласно “Наредба № IЗ-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.
Тези съоръжения са замислени помагат за поддържане на чистотата в работилници и заводи около машини създаващи отпадъци. Засмукващата гъвкава тръба може да бъде закрепена направо на машината отделяща прах.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар