Инструкция за безопасна работа с мотокар високоповдигач с телескопична стрела

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Инструкция за безопасна работа с повдигач с телескопична стрела

I. Условия за използване на работното оборудване.

При използване в екстремни условия, особено в силно запрашена или причиняваща корозия среда, за подемно-транспортното средство са необходими специално оборудване и разрешение за експлоатация.
Експлоатацията във взривоопасни зони не е разрешена.
При лошо време (буря, гръмотевици) подемно-транспортното средство не трябва да се използва на открито или на застрашени места.

Използването на машината е разрешено само за квалифициран персонал, запознат с необходимите норми за безопасност.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар