Инструкция за безопасна работа с пневматични инструменти

Тази инструкция е изготвена съгласно изискванията на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Работа с пневматични инструменти се възлага на работещи обучени за работа с подобен вид инструменти.
2. Използването на пневматичните инструменти може да бъде опасно ако не се спазват строго инструкциите за експлоатация и техника за безопасност. Този тип машини /инструменти и аксесоари/ се използват само по предназначение и за дейностите за които са конструирани.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.