Инструкция за безопасна работа с пневмо-хидравличен (въздушно-хидравличен) бутилков крик

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Въздушно-хидравличният крик е инструмент за повдигане на автомобила за осигуряване на достъп по време на ремонт и поддръжка.Не се разрешава употребата в други случаи и за други цели.
Преди всяка употреба проверявайте крика за повреди или износване. Тествайте работата на ненатоварения крик, преди да го използвате за повдигане.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар