Инструкция за безопасна работа с планетарен миксер

Инструкция за безопасна работа с планетарен миксер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Проверете дали волтажа е същият, като този написан на табелката на уреда. Обърнете внимание на електрическия контакт, той трябва да бъде заземен.
При трифазен миксер, първо отстранете бъркалките, после включете машината, за да настроите посоката на въртене както е обозначена на стрелката.
2. Не употребявайте устройството, ако е констатирана повреда.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.