Инструкция за безопасна работа с перална машина

• Преди почистване или техническо обслужване, извадете щепсела от контакта.
• Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни. Твърди, остри предмети като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.
• Винаги изваждайте щепсела от контакта и спирайте водата след употреба.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар